Gjøvik menighet

Sitat

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Matt 11,28

Oppslagstavle for Gjøvik menighet

Kontaktinformasjon for Gjøvik menighet

Postadresse: Strandgata 13A, 2815 Gjøvik

Kontoradresse: Kirkegata 9, 2821 Gjøvik

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Telefax: 61 14 64 81 

Åpningstider: 08.00-15.30