Barn og unge

Trosopplæring og tilbud til barn og unge

Kirkene i Harstad har et variert tilbud for at barn og unge skal lære mer om trua, kirka og seg selv.

Kontakt