Diakoni og misjon

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det utføres diakonal virksomhet på mange området i menigheten. Både for unge og eldre.
Det gjelder omsorgsoppgaver med besøk på sykehjemmene, hjemmebesøk, arrangement for eldre, deltakelse på Barn er bra!- festivalen med omsorgsoppgaver og veiledning, sorggrupper og deltakelse i andre samfunnsoppgaver.

 

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446