Diakoni og omsorg

Diakonien skal gjennomsyre hele menighetens virksomhet, slik Bibelen lærer oss at tro og liv henger sammen.

Det utøves diakoni på mange områder i Vår Frelsers menighet, både uttalt og i det stille. Det er likevel enkelte områder i menighetens virksomhet som betegnes som diakonale.

Menigheten har vedtatt sin diakoniplan, og diakonen leder det diakonale arbeidet i menigheten i samarbeid med diakoniutvalget. Sammen med rundt 50 frivillige medarbeidere (i tillegg til 40 i fasteaksjonen) og andre ansatte, utøves alle disse diakonale tiltakene på en god måte.