Diakoni og omsorg

Diakonien skal gjennomsyre hele menighetens virksomhet, slik Bibelen lærer oss at tro og liv henger sammen.

Det utøves diakoni på mange områder i Vår Frelsers menighet, både uttalt og i det stille. Det er likevel enkelte områder i menighetens virksomhet som betegnes som diakonale.

Menigheten har vedtatt sin diakoniplan, og diakonen leder det diakonale arbeidet i menigheten i samarbeid med diakoniutvalget. Sammen med rundt 50 frivillige medarbeidere (i tillegg til 40 i fasteaksjonen) og andre ansatte, utøves alle disse diakonale tiltakene på en god måte. For mere utfyllende informasjon kan du gjerne ta kontakt med diakon Arve Dalby på 98 24 20 84 eller arve.dalby@haugesund.kirken.no