Første og siste gang på stabsmøte

Sokneprest Arnold Skaatan hadde sitt siste stabsmøte i Skåre menighet onsdag 10. mai. 21. mai har han avskjedsgudstjeneste. På samme møte var den nye soknepresten Arnt Johan Vistnes tilstede.

Arnold Skaatan begynner sin nye oppgave som pensjonist i sommer, etter 28. år i Skåre menighet. I neste utgave av Folk og Kirke, som kommer 31.mai, har Sigmund Hansen intervjuet Arnold om hans liv og gjerning i menigheten.

For Arnt Johan Vistnes var det første gang rundt stabsbordet i Skåre. Han har sin innsettelsesgudstjeneste 13. august i Kulturkirken Skåre, under Sildajazzgudstjenesten.
Stabsmøtet var også det siste for Marie M. Kristensen. Hun har vært leder på Etter skoletid, men har nå sagt opp for å kunne jobbe enda mer på Kristen videregående skole Haugalandet.

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454