Menighetsbladet Folk og Kirke

Folk og Kirke er Den norske kirke i Haugesund sitt blad til alle som ønsker å lese om folk i byen vår, og om livet i de tre menighetene Rossabø, Vår Frelsers og Skåre.

Folk og Kirke kommer ut seks ganger i året, og blir delt ut av frivillige. Målet er at alle husstander skal få bladet i postkassen. Noen budruter står ledige, så har du lyst og anledning til å ta en liten tur i ditt eller andres nabolag en gang annenhver måned, ta kontakt med felleskontoret på 52809500. 

Folk og Kirke blir finansiert av annonser og frivillige gaver. Giro blir sendt ut sammen med bladet to ganger i året.

Du kan også registrere deg for fast givertjeneste til bladet.

Vi er takknemlige for alle gaver, men les også bladet gratis med god samvittighet!

I redaksjonen sitter Tove Marie Sortland (redaktør) sammen med Sigmund Hansen og Knut Meland. 

Nederst på siden kan du lese de siste utgavene av Folk og Kirke på nett.

For eldre utgaver, kan du gå til våre gamle nettsider. Der ligger Folk og Kirke fra 2003 og framover.

Får du bladet i postkassa og lurer på om menighetsbladet er reklame?
Se hva Forbrukerombudet svarer: Hva som regnes som uadressert reklame vil være avhengig av hvem som er avsender og materiellets innhold. Gjelder materiellet en næringsdrivende og dennes næringsvirksomhet vil dette som hovedregel være uadressert reklame.

Dette innebærer at materiell som ikke er ledd i næringsvirksomhet ikke vil rammes av leveringsforbudet. Dette gjelder for eksempel informasjon fra stat og kommune, menighetsblad og rene innsamlingsaksjoner fra veldedige organsisasjoner. Det samme gjelder partiprogram eller annnen informasjon fra politiske partier.

Se forbrukerombudet.no

Får du ikke bladet i postkassen? Kontakt oss på post.haugesund@kirken.no så sender vi det til deg!

Får du bladet men ønsker det ikke utlevert? Si ifra på samme mail.

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454