Bli med å skape sunne menigheter

En sunn menighet handler også om sunn økonomi. Faste givere gir trygghet og forutsigbarhet i både små og store prosjekter.

Menighetene i Den norske kirke i Haugesund har i alle år drevet innsamlinger, for eksempel til drift av barne- og ungdomsarbeid, til stillinger, Folk og Kirke, menighetshus eller instrumenter som flygelet i Rossabø og orgelet i Udland.

Nederst på siden finnes en link der du som giver kan registrere deg, enten til et prosjekt eller til det generelle arbeidet i Rossabø, Vår Frelsers eller Skåre menighet.

Vi ber om at du som giver benytter BankId ved etablering av avtalegiro dersom du har mulighet for det. Det sparer oss for masse administrasjon og er en trygg og god måte å komme i gang på.

Dersom du ikke har BankID kan du legge inn dine betalingsdetaljer. Da vil du få tilsendt en bankfullmakt pr epost. Denne kan du skrive ut, signere og returnere til menigheten.

Følg denne linken for å komme til registreringen av din givertjeneste!

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454