Påmeldinger til fellesarrangement

Her kan du melde på til ulike arrangement som menighetene samarbeider om.

Menighetene i Den norske kirke i Haugesund samarbeider om flere arrangement på tvers av menighetsgrenser. Dette gjelder både barne-, ungdoms- og voksenarbeid. På flere områder kan vi utfylle hverandre og dermed gi et enda bedre tilbud til medlemmene våre.

Trykk på den blå boksen for å komme til påmeldingssiden vår.

Trykk på de andre boksene for å finne flere tilbud menighetene har til deg og de du kjenner!

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454