Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

En kirke som bærer og beveger

Ord og musikk står sentralt i vår kirke. Slik har det vært helt siden kirkens begynnelse. Men en like eldgammel side ved kirken er at den bærer og beveger. Bærer hverandres byrder, trøster, lytter. Beveger ved å fordele ressurser og engasjere seg i verdens nød. Dette at kirken har en «handlende side», kalles diakoni.

Diakoni. Et lite brukt ord for mange. For domkirken er diakoni en av grunnsøylene i vår virksomhet. Som kirke midt i byen, en åpen kirke for alle, er diakoni noe av det viktigste vi holder på med. Domkirken bærer og beveger på ulike vis. Gjennom forebyggende barne- og ungdoms­tilbud, åpne rom, onsdagskafé, bymiljøsamarbeid, sorgarbeid for dem som har mistet noen som følge av rus, verdighetsfagdag, sjelesorg, integrering av flyktninger, klimaengasjement – blant annet.

Mange av oss har tatt del i ulik diakonal praksis. Hvor vi både selv er med og bærer og beveger – og selv blir båret og beveget. Diakoni er ikke bare for de mest utsatte og trengende blant oss. Diakoni er kirkens hjerteslag – for oss alle.

Diakoniutvalget i Oslo domkirke har tatt initiativet til et opprop i anledning at Den norske kirke fra 1. januar 2017 er en selvstendig folkekirke i Norge. Ulike diakonale organisasjoner og institusjoner over hele landet har gitt sin tilslutning til å arbeide for at kirkens troverdige ansikt i framtiden er den diakonale kirke. Med dette ønsker domkirken å stå i front for at folkekirken fortsatt skal ha en bred kontaktflate med mennesker, et sted å komme til i livets ulike faser. Et sted for tilhørighet og tro, trøst og bevegelse. Erfart gjennom ord og musikk – og handling.

Diakoniutvalget i Oslo domkirke består av
Odd-Einar Dørum, Børre Arnøy, Valborg Orset Stene, Maria Halldén