Stilling ledig: administrasjonssekretær i Oslo domkirke i 100% stilling

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% fast stilling som administrasjonssekretær tilknyttet Oslo domkirke. Søknadsfristen er 12.03.2017. Klikk «les mer» for å se hvordan du kan søke på stillingen.

Fra utlysningsteksten:

Om stillingen

Stillingen er en del av den totale administrasjonen ved Oslo domkirke. Arbeidet foregår fra sentral plassering i resepsjonen. Stillingen er direkte underlagt daglig leder, og utgjør forefallende sekretærarbeid knyttet til domkirkens kjernevirksomheter: musikk, diakoni og gudstjenesteliv. Stillingen kan utvikles i retning av meransvar innenfor utarbeiding av program- og presentasjonshefter spesielt, og informasjonsmateriell generelt.

Arbeidsoppgaver

  • Resepsjonsoppgaver i domkirkens kontoravdeling i Kirkeristen
  • Delta med diverse sekretær- og saksbehandlingsoppgaver i samråd med daglig leder
  • Oppdateringer av domkirkens hjemmesider, annonseringsplan og i sosiale medier
  • Mangfoldiggjørings- og arkiveringsoppgaver
  • Administrativ oppfølging av frivillige medarbeidere i samarbeid med prest og diakon
  • Delta i kommunikasjons- og informasjonsarbeid

Følg lenken under for å lese mer om stillingen og å søke.