Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

«Er Jesus norsk?» … «What do we believe in?»

Domkirkeakademiet er Oslo domkirkes forum for tro, kultur, debatt og dialog. Alle er velkomne til å delta i debatten. Denne våren kommer Halvor Moxnes og reflekterer over spørsmålet «Er Jesus norsk?» og i samarbeid med professor Felix Gmelin og tjue studenter fra Kunsthøyskolen i Oslo stilles spørsmålet «What do we believe in?».

Domkirkeakademiet skal gjennom foredrag, debatter og kulturinnslag stimulere til fordypelse og refleksjon om hva kristen tro er og kan bety for oss i dag. Dette er mer aktuelt enn på lenge.

Det nylig avsluttede kirkemøtet i Trondheim drøftet kirkens kunst og kultursatsing, og ser arbeid med kunst og kultur som åpnende for troens rom. Er kirken kun tradisjonsbærer, eller er kirken en institusjon som fremmer en meningsfull måte å orientere livene sine på i dag? Hvordan kan kunsten åpne troens rom? Hvordan kan kirken lære av samfunnet og samfunnet lære av kirken?

29. april: «Er Jesus norsk?»
Hvilken rolle har Jesus spilt i utviklingen av norsk nasjonalfølelse? Norske salmer av Landstad, Blix og Wexelsen brakte Jesus inn i norsk natur og hjemfølelse. Henrik Sørensen er kjent for sin «nordiske Jesus», men den hadde ingen sammenheng med den tyske «ariske (dvs. ikke-jødiske) Jesus». Sørensen kjempet mot nazismen og malte en Jesus som omfavnet hele menneskeheten. Er det noen farer ved en «nordisk Jesus» i et Europa som blir stadig mer etnonasjonalistisk?

Halvor Moxnes er aktuell med boken Historien om Jesus. Vi gleder oss til å høre professor Moxnes’ refleksjoner.

27. mai: «What do we believe in?»
Hva skjer når kunststudenter blir bedt om tolke Treenighetssøndagen?
Våren 2018 har domkirkeprest Jonas Lind Aase, postdoktor Kristin Graff-Kallevåg og professor Halvor Moxnes undervist studenter ved KHiO om kristen tro, Jesus, liturgi, pinse og treenighetslæren. Studentene har med bakgrunn i dette fått fem uker til å uttrykke seg på den måten de selv ønsker gjennom malerier, skulpturer, fortelling, tekst, video eller dramatiseringer og bringe med seg dette inn i høymessen og inn i kirkerommet.

Domkirkeakademiet denne søndagen er med utgangspunkt i de produserte verkene ved professor i billedkunst Felix Gmelin, kurator Kristine Jærn Pilgaard og domkirkeprest Jonas Lind Aase. Samarbeidsprosjekt med Kunsthøgskolen i Oslo.

Professor ved Kunsthøyskolen i Oslo Felix Gmelin bruker maleri og video som et middel for å undersøke politisk symbolikk og språk, utopier og dogmatisme, og sammenligner moderne med tidligere tiders politiske aktivisme. Han er interessert i hvordan kunstneriske metoder kan brukes i tider med sosial endring, og hvordan sosial endring i sin tur kan bli en del av en personlig kulturell praksis.