Hva er diakoni?

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Plan for diakoni i Den norske kirke 2007). Det diakonale er en sentral dimensjon i alt som skjer i kirken. I tillegg legger vi til rette for ulike typer fellesskap og samlingspunkt som er åpne for alle. Velkommen til alt som skjer i Skøyen kirke - både i hverdag og helg. Alle er velkommen!

Se under "Hva skjer?" om de ulike møtepunktene fremover.