Ulike gudstjenester

I Skøyen kirke er det gudstjeneste stort sett hver søndag - som oftest kl. 11, men noen ganger kl. 19. Gudstjenestene har ulikt preg fra søndag til søndag. Men alle gudstjenester har samme kjerne: Et fellesskap som samler seg under en høy himmel der vi får del i en tilhørighet til Gud og hverandre.

Til gudstjenestene i Skøyen kirke kommer mennesker i alle livsfaser og i mange ulike situasjoner.

Hit kommer familier som skal døpe barn, familier med større barn som også har en viktig plass i fellesskapet, hit kommer unge som kjenner at kirken gir rom for deres liv og voksne som søker fellesskap med Gud og andre mennesker - eller som kjenner at det er godt å søke stillheten i et litt annerledes rom. Les mer om ulike typer gudstjenester i blokkene under.