Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Hedenstad! Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. Du får vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Selv om du må være døpt for å være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten kan du bruke konfirmasjonsåret på å finne ut av om du har lyst til å døpe deg.

Sitat

Konfirmanter i kull 2020-2021: Konfirmasjonsundervisnigen stareter opp 9.9 kl.13:45-15:30 på menighetshuset i Sunnegrenda. Brev med informasjon har blitt sendt ut. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Vi sees!