Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Hedenstad! Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. Du får vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Selv om du må være døpt for å være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten kan du bruke konfirmasjonsåret på å finne ut av om du har lyst til å døpe deg.

Sitat

Konfirmantundervisningen er utsatt inntil videre og konfirmasjonene i Hedenstad kirke for kull 2019-2020 er utsatt til høsten. Konfirmanter og foresatte blir informert fortløpende. Konfirmanter i kull 2020-2021: Vi regner med å starte opp konfirmasjonsundervisningen til høsten. Brev med informasjon vil bli sendt ut. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Vi sees!