Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Hedenstad! Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. Du får vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Ønsker du tilrettelagt undervisning får vi til dette i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte.

Selv om du må være døpt for å være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten kan du bruke konfirmasjonsåret på å finne ut av om du har lyst til å døpe deg.

Sitat

Siste konfirmasjonsdag for konfirmantkullene i Hedenstad er søndag 26. september 2021. Påmelding for kull 2021-2022 startet 10. mai 2021. Velkommen som konfirmant i hedenstad meniget.