Diakoni og omsorg

Diakoniutvalget i Tranby og Lierskogen menighet organiserer tiltak for enkeltpersoner og grupper i soknet.

.