Dagens bibeltekst

Salmene 146,7–10

7 Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som er bundet. 8 Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. 9 Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. 10 Herren er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!