Konfirmasjon 2018

Tradisjonen tro ble det feiret konfirmasjon på palmesøndag i Svalbard Kirke. 13 ungdommer ble konfirmert i år.

Vi takker for en god tid hvor vi i staben har fått mulighet til å bli kjent med fin ungdom i Longyearbyen.Neste konfirmasjon i Svalbard Kirke vil være palmesøndag 2019. Vi starter opp med undervisning i begynnelsen av september.

Kontaktinformasjon for Svalbard Kirke

Svalbard Kirke ligger på Skjæringa i Longyearbyen.

Pb 533
9171 Longyearbyen


Kontoradresse:  Vei 303

E-post:  prest@svalbardkirke.no. Telefon: 79 02 55 60
Telefon- og besøkstid:  Tir-fre 10-14