Er du vår nye sogneprest?

Verdens nordligste kirke, Svalbard Kirke og Nord-Hålogaland bispedømme søker i disse dager etter Leif Magne Helgesens etterfølger som sogneprest på Svalbard.

Det er ledig 100% fast stilling som sokneprest på Svalbard, med Tromsø Domprosti som tjenestedistrikt.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Kirkens liv på Svalbard startet allerede tidlig på nittenhundretallet. Dagens kirkebygning ligger i Longyearbyen og eies av Statsbygg. Den ble innviet i 1958. Bygningen har et kirkerom, en peisestue med kjøkken, kontorlokaler og en presteleilighet.

Svalbard kirke er et signalbygg i Arktis, og et lokalt viktig bygg som årlig besøkes av omlag 30.000 mennesker, både fastboende og besøkende.

Svalbard er en øygruppe på ca. 62.000 km2 beliggende mellom 74 og 80 grader nord. Øygruppen er for det meste ubebodd. Det er bosetninger/stasjoner på Spitsbergen, Hopen og Bjørnøya. I tillegg til de norske bosetningene er det en russisk bosetning i Barentsburg, og en polsk forskerstasjon i Hornsund. Soknepresten besøker de ulike bosetningene hvert år med helikopter, snøskuter eller båt. 

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua. 

Soknepresten er en del av Svalbards beredskap ved kriser og ulykker, og har kontinuerlig beredskapsvakt. Soknepresten er rådgiver i Lokal rednings-tjeneste (LRS), medlem i det psykososiale kriseteamet, og har et tett samarbeid med Sysselmannen, Longyearbyen Lokalstyre og Longyearbyen sykehus. 

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter. For øvrig er det gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino, idrettshall / svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Den voksne delen av befolkningen består for det meste av yrkesaktive mennesker. Størsteparten av befolkningen er i alderen 25-45 år.

Svalbard sokn har utarbeidet egen diakoniplan og trosopplæringsplan. 

Lov om Den norske kirke gjelder ikke på Svalbard. Soknepresten har lokalt ansvar for kirkens driftsbudsjett og regnskap i henhold til instruks for Den norske kirke og er nærmeste overordnede for kirkens ansatte. Soknepresten har domprosten som nærmeste overordnede. Den kirkelige betjeningen består av en tett samarbeidende stab bestående av sokneprest, diakoniarbeider og trosopplærer/kirkemusiker. Kirken har ikke et menighetsråd, men et rådgivende organ i et folkevalgt lokalt kirkeråd. 

Kvinner oppfordres til å søke. Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Trosopplæring
 • Beredskapsarbeid og krisehåndtering
 • Ledelse og administrasjon

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om hun/han behersker begge målformer og engelsk.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B.
 • Det vil være aktuelt å ha med våpen ved opphold utenfor Longyearbyen.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre.

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest. I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer og polartillegg. Pensjonsinnskudd.
 • Til stillingen hører fri bolig, tjenestebil og telefon. Det betales skatt for tjenestebolig, telefon og bil.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon tredje år.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • En årlig hjemreise til bosted på fastlandet.
 • Flytting dekkes ihht til særavtale.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Høres dette interessant ut? Søk her!

Kontaktinformasjon for Svalbard Kirke

Svalbard Kirke ligger på Skjæringa i Longyearbyen.

Pb 533
9171 Longyearbyen


Kontoradresse:  Vei 303

E-post:  post.svalbard@kirken.no. Telefon: 79 02 55 60
Telefon- og besøkstid:  Tir-fre 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"