Tønsberg kirkelige fellesråd

Alle kommuner i Norge har et kirkelig fellesråd. Tønsberg kirkelige fellesråd er fra 1. januar 2020 sammensatt av en representant fra hvert av de ni menighetsrådene i nye Tønsberg kommune.

Kommunens ni sokn med tilhørende menighetsråd er:
Søndre Slagen
Slagen
Sem
Tønsberg domkirke
Fon
Ramnes
Undrumsdal
Våle
Vivestad

I fellesrådet sitter også en representant oppnevnt av biskopen og en representant fra kommunen.

Den daglige driften av virksomheten ledes av kirkeverge, Carsten Furuseth. Tidligere kirkeverge i Re, Per Astrup Andreassen, er nestleder i virksomheten.

Sammensetning av Tønsberg kirkelige fellesråd pr. 1. januar 2021:
(klikk på navnet for å se e-post)
Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen MR)
Elin Merete Fortuck (Slagen MR)
Harald Rudland Larsen (Sem MR)
Petter Holm (Tønsberg domkirke MR) - Leder
Anne Gran Bore (Fon MR)
Einar Kirkevold (Ramnes MR)
Anastasi Zannas (Undrumsdal MR)
Thorvald Hillestad (Våle MR) - nestleder
Kari Frey Stokke (Vivestad MR)
Marta Botne (domprost, representant oppnevnt av biskopen)
Stine Næss Askjer (kommunens representant)

Carsten Furuseth, kirkeverge
Per Astrup Andreassen, nestleder i virksomheten

Varamedlemmer: Elisabeth Klemmetsby (Søndre Slagen MR), Tove Rise Kværne (Slagen MR), Henry Smidsrød (Sem MR), Bjarne Bredrup (Tønsberg domkirke MR), Sissel Fellumstad (Fon MR), Bernhard Marti (Ramnes MR), Berit Therese Bruserud (Undrumsdal MR), Nils Øyvind Kjøl (Våle MR), Jan Terje Christoffersen (vara for domprost), XX (vara for kommunal repr.).


Fellesrådets oppgaver

Kirkelig fellesråd i kommunen skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådets oppgaver er videre konkretisert i Kirkelovens §14, hvor det står følgende:

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
• Bygging, drift og vedlikehold av kirker,
• Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
• Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
• Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
• Administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
• Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting og har arbeidsgiveransvar for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Det vil si de fleste kirkelige tilsatte i kommunen, bortsett fra prestene.

Møtevirksomhet
Tønsberg kirkelige fellesråd har 6 – 8 møter pr år. Rådet velges for 4 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert år. 

Kontaktinformasjon for Tønsberg kirkelige fellesråd

Adresse: Storgaten 52 3126 Tønsberg

Åpningstider: 09.00-15.00
Sommertid: 09:00-14:00

Telefon 33 37 47 00
Epost: post.tonsberg@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"