Menighetsblad 2-2017

"Fellesskap" er overskrift for Menighetsbladet som kom ut til sommeren. Her kan du lese om byplanlegging og fellesskap, dilemma i møte med tiggere, refleksjoner om å høre til, portrett med ildsjelen Mildrid Wiik, takk fra Tor Singsaas, om sammensatte følelser rundt fødsel, eller tilbakeblikk til konfirmasjonstid for 50 år siden, eller historisk stoff knyttet til Gråkallbanen. Vi håper mange finner nyttig informasjon og interessant lesestoff!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøksadresse: Selsbakklia 7, 7027 Trondheim tlf. 994 36 000

Fakturaadresse: Byåsen menighet, c/o Kfit, Pb. 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154