Menighetsblad 2-2017

"Fellesskap" er overskrift for Menighetsbladet som kom ut til sommeren. Her kan du lese om byplanlegging og fellesskap, dilemma i møte med tiggere, refleksjoner om å høre til, portrett med ildsjelen Mildrid Wiik, takk fra Tor Singsaas, om sammensatte følelser rundt fødsel, eller tilbakeblikk til konfirmasjonstid for 50 år siden, eller historisk stoff knyttet til Gråkallbanen. Vi håper mange finner nyttig informasjon og interessant lesestoff!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154