Stemningsfylte skolegudstjenester

Nå har vi kommet i gang med skolegudstjenester her i Byåsen kirke til vår store glede. Vi er så heldige at vi har et godt samarbeid med alle skolene i området, og gleder oss over at alle skolene ønsker å delta i skolegudstjeneste her i kirken. Det gleder oss at over 2.000 elever ønsker å komme i kirken og ta del i julens budskap.

I dag hadde vi våre første skolegudstjenester for dette året. Byåsen skole trappet opp med godt over 500 glade barn foredelt på to gudstjenester. Vi i kirken har gledet oss lenge til å komme i gang med skolegudstjeneste og er glade for å ha kommet i gang. Elevene selv deltok gjennom gudstjenesten med sang, musikk, lystenning og tekstlesning. Vi er svært takknemlig for at Byåsen skole og de andre skolene ønsker å dele denne tiden med oss. De har en stor del av æren for at skolegudstjenestene blir gode opplevelser for alle.

I alt sto 9 gudstjenster for tur dette året, og det gir en ekstra god julefølelse å vite at vi enda skal få lov til å arrangere skolegudstjeneste hele syv ganger til før skolene tar ferie til jul. Vi i kirken er opptatt av at å komme til julegudstjeneste skal være godt for alle. Vi legger til rette for at elevene både kan delta aktivt i gudstjenesten, men også at de skal kunne sitte å observere uten at dette føles ubekvemt. Byåsen kirke ønsker å fortelle at alle er velkommen til kirken og at det skal føles både trygt og godt å komme på skolegudstjeneste.

Vi er så heldige å få mye hjelp av elevene. I alle skolegudstjenstene har vi dyktige elever som hjelper til å gjøre gudstjenestene helt unike gjennom sang, musikk og tekstlesning. Dette setter vi stor pris på. Kirken er pyntet med vakre engler som første-klassingene på de ulike barneskolene har laget. Disse henger til glede for alle som kommer til kirken denne julen. Det er fantastisk å se hvor engasjerte barna er og hvor mange som velger å delta på julegdustjeneste her i kirken. Vi føler oss priviligierte som har får mulighet til å arrangere skolegudstjeneste for så mange skoler og få besøk av over 2.000 flotte elever.

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154