Diakoni og omsorg

Diakoni er vår kirkes omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonen leder og skal prøve å legge til rette for det diakonale arbeidet i menigheten. Hele menigheten er med på å utføre de enkelte tjenester/oppgaver. Vi tilbyr samtale med mennesker i sårbare situasjoner uavhengig av alder, helse, livssyn, kultur og livssituasjon.

Samtalen kan skje i grupper eller som enkeltsamtaler/møter. Vi jobber tverrfaglig og er oppmerksom på mennesker som faller utenfor hjelpetiltak. Vi samarbeider med ulike kommunale instanser og frivillige organisasjoner. Vi tilbyr opplæring for frivillige medarbeidere som har lyst til å være en hjelpende hånd i fellesskapet.