Dåp

I dåpen blir vi en del av det kristne trossfellesskapet og medlem i Den norske kirke.

I Kolstad menighet fødes det mange barn. Derfor har vi mye barnedåp i Kolstad kirke. Nesten hver søndag er det anledning til å bringe sitt barn fram til dåpen i kirka vår. Kolstad kirke egner seg godt for dåp med døpefonten plassert sentralt framme foran alteret.

Vi har dessuten et lyst og trivelig kirkerom som fungerer som en meget god ramme for en stor og hyggelig begivenhet som barnedåpen er - både i hjem og kirke.

Vi har imidlertid ikke bare barnedåp i Kolstad kirke. Det er etter hvert blitt en del som ikke er døpt som små barn i vårt samfunn. Derfor har vi av og til dåp av større barn, tenåringer og voksne i kirka. Alle, uansett alder, er velkommen til å bli døpt i Kolstad kirke.