Gravferd

Å ta avskjed er en del av livet. Det blir spesielt synlig når et menneske blir gravlagd.

Noen dør ung, noen dør gammel. Noen dødsfall er mer vanskelig å takle enn andre. I gravferden tar vi avskjed med et menneske som har vært sammen med oss, som vi har levd livet sammen med. Sorg, savn og tristhet preger ofte gravferden.

Samtidig gir man uttrykk for det kristne håp i tekster, ord og salmer: livet sammen med Gud fortsetter, på tross av at vi opplever døden som en realitet i våre liv. Vi har fått del i Jesu forsoning og han ga oss evig liv. Derfor er gravferden også preget av å gi trøst og håp. Og kraft og mot til å gå videre - med alle de gode minner om den avdøde.