Arkivsystem med møteløsning

Den norske kirke har valgt Software Innovation som leverandør for arkivsystem med møteløsning.

Den norske kirke har gjennom et anskaffelsesløp evaluert flere løsninger for arkiv med møteløsning. Software Innovation med Public 360 har gjennom tilbudsevaluering og løsningsdemonstrasjoner blitt valgt da de tilbyr en brukervennlig løsning med oversiktlig og godt tilgjengelig funksjonalitet for elektronisk arkiv, saksbehandling og møtebehandling. Software Innovation hadde det beste tilbudet basert på tildelingskriteriene; løsningens kvalitet og brukervennlighet, leveranseevne og pris.

Anskaffelsen har vektlagt løsningens kvalitet og brukervennlighet og det trekkes frem som positivt for brukerne i Dnk at det er få og gode grensesnitt å forholde seg til, også for å utføre funksjoner og oppgaver på tvers av roller og enheter. Det har også vært en målsetning å finne en løsning som også passer mindre fellesråd som ønsker å ta i bruk elektronisk arkiv.  Software Innovation tilbyr også en løsning for elektronisk tilgang til møtedokumentasjon for rådsmedlemmer prosjektet mener passer arbeidet i kirkens råd godt.

Dette er et fullelektronisk arkiv som er godkjent i henhold til Norsk arkivstandard (NOARK). Elektronisk arkiv innebærer at alle dokumenter er søkbare, og at tilgangen til arkivet ikke begrenses til gitte fysiske lokasjoner. 

Arkiv med møteløsning inneholder blant annet:

  • Enkel lagring av e-post
  • Saksbehandlingsfunksjonalitet
  • Møtebehandling

Gjennom prosjekt og pilotår i 2015 sammen med Software Innovation ble det etablert et oppsett av løsningen som skal kunne passe alle enhetene i kirken. Fra 2016 har flere fellesråd begynt å ta løsningen med dette oppsett i bruk. Her er fra fellesråd med fire ansatte til de aller største. Public 360 driftes hos Kirkepartner IKT, og fordrer derfor kjøp av Kirkepartner Basis for de aktuelle brukerne.  For priser og gunstige tilskudd (2016 og så lengt dette rekker) se mer informasjon på Kirkebakken (intranett).

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823