Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Oversikt over kirkeårets bibeltekster

Nederst på siden kan oversikter over kommende kirkeår lastes ned.

 

Kirkeårets tekster - kirkeåret 2018-2019

Fra 1. søndag i adventstiden 2018 leser vi tekstene etter tredje rekke (III).
 
Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det.

 

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember / Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 6. januar 2019
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne

Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda

Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem

Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20 Fest eller faste

1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
2 Sam 12,1–10 Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane

2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

4. søndag i fastetiden – Søndag 7. april 2019
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Palmesøndag – Søndag 14. april 2019
Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13 Salving og inntog

Skjærtorsdag – Torsdag 18. april 2019
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26 Herrens måltid
Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes føtter

Langfredag – Fredag 19. april 2019
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 20. april / Søndag 21. april 2019
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Påskedag – Søndag 21. april 2019
2 Mos 15,1–3 Hest og kriger styrtet han i sjøen
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

2. påskedag – Mandag 22. april 2019
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18 Jesus og Maria Magdalena

2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9 Et levende håp
Joh 20,24–31 Jesus og Tomas

1. mai – Onsdag 1. mai 2019
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet

17. mai – Fredag 17. mai 2019
5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan

5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst) eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte
eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13 Vår Far

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 30. mai 2019
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23 Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5 La din Sønn bli herliggjort

Søndag før pinse – Søndag 2. juni 2019
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12 Ånden er sannheten
Joh 16,12–15 Når sannhetens Ånd kommer

Pinseaften – Lørdag 8. juni 2019
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Pinsedag – Søndag 9. juni 2019
1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

2. pinsedag – Mandag 10. juni 2019
2 Mos 17,1–7 Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39 Elver av levende vann

Treenighetssøndag – Søndag 16. juni 2019
Jes 6,1–8 Gud kaller Jesaja
Apg 17,22–34 Han gir liv og ånde til alle (prekentekst)
Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juni 2019
Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte
Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus

Sankthansdagen / Jonsok – Onsdag 24. juni 2019
1 Mos 1,11–19 Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juni 2019
1 Sam 1,9–18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3 Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16 Jesus og barna

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. juli 2019
Salme 22,8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38 Høsten er stor

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juli 2019
Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juli 2019
Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juli 2019
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

Olavsdagen / Olsok – Mandag 29. juli 2019
2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet
Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. august 2019
Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11 Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34 Du skal elske Gud og din neste

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. august 2019
1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap
Luk 6,36–42 Døm ikke

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. august 2019
1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark 11,25–26 Far tilgir som dere

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. august 2019
1 Mos 21,9–13 Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18 Livet i Ånden
Joh 8,31–36 Virkelig fri

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. september 2019
4 Mos 13,17–27 Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43 Kvinnen som vitnet

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. september 2019
2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. september 2019
Jer 9,23–24 Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. september 2019
Rut 1,7–11.16–19a Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Mikkelsmesse – Søndag 29. september 2019
1 Mos 28,10–19a Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. oktober 2019
Esek 37,1–5.10–14 De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider (prekentekst)
Mark 5,35–43 Jesus vekker opp Jairus' datter

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. oktober 2019
Salme 38,10–16 Herre, du ser hva min lengsel er
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62 Jesus krever alt

Bots- og bønnedag – Søndag 27. oktober 2019
Mika 7,18–19 Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32 Den bortkomne og hans bror

Reformasjonsdagen – Torsdag 31. oktober 2019
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Allehelgensdag – Søndag 3. november 2019
Jes 60,18–22 Herren skal være ditt lys (prekentekst)
Hebr 11,11–16.39–40 Et bedre land de lengter etter
Luk 6,20–23 Saligprisningene

Minnedag – Søndag 3. november 2019
Salme 139,1–18.23–24 Herre, du ransaker meg
1 Kor 15,51–58 Vi skal bli forvandlet
Joh 11,19–27 Herre, hadde du vært her

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november 2019
Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 24. november 2019
5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

3. søndag i adventstiden – Søndag 15. desember 2019
Jes 35,1–10 Den hellige vei
1 Kor 3,18–23 Denne verdens visdom
Matt 11,2–11 Jesus og Johannes

4. søndag i adventstiden – Søndag 22. desember 2019
Rut 4,13–17 Rut blir stammor til David
Rom 15,8–13 Isais rotskudd
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Julaften – Tirsdag 24. desember 2019
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Tirsdag 24. desember / Onsdag 25. desember 2019
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Onsdag 25. desember 2019
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Torsdag 26. desember 2019
Jer 31,15–17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60 Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23 Barnemordet og veien til Nasaret

Romjulssøndag – Søndag 29. desember 2019
Salme 1,1–6 De to veier
1 Tim 3,16 Gudsfryktens mysterium
Matt 2,13–15 Flukten til Egypt

Nyttårsaften – Tirsdag 31. desember 2019
Fork 3,1–2.4–7.11a Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25 Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9 Fikentreet som ikke bar frukt

 

 

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"