Oversikt over kirkeårets bibeltekster

Nederst på siden kan oversikter over kommende kirkeår lastes ned.

 

Kirkeårets tekster - kirkeåret 2019-2020

Fra 1. søndag i adventstiden 2019 leser vi tekstene etter første rekke (I).

Det er satt opp særskilt prekentekst på fire søndager i kirkeåret 2019–2020. Disse tekstene er merket med (prekentekst).
 
Overskrifter til tekstene er lagt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det.

 

1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

3. søndag i adventstiden – Søndag 15. desember 2019
Jes 35,1–10 Den hellige vei
1 Kor 3,18–23 Denne verdens visdom
Matt 11,2–11 Jesus og Johannes

4. søndag i adventstiden – Søndag 22. desember 2019
Rut 4,13–17 Rut blir stammor til David
Rom 15,8–13 Isais rotskudd
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Julaften – Tirsdag 24. desember 2019
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Tirsdag 24. desember / Onsdag 25. desember 2019
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Onsdag 25. desember 2019
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Torsdag 26. desember 2019
Jer 31,15–17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60 Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23 Barnemordet og veien til Nasaret

Romjulssøndag – Søndag 29. desember 2019
Salme 1,1–6 De to veier
1 Tim 3,16 Gudsfryktens mysterium
Matt 2,13–15 Flukten til Egypt

Nyttårsaften – Tirsdag 31. desember 2019
Fork 3,1–2.4–7.11a Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25 Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9 Fikentreet som ikke bar frukt

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Onsdag 1. januar 2020
4 Mos 6,22–27 Velsignelsen
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 5. januar 2020
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 12. januar 2020
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkene
Apg 18,24–19,7 Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 19. januar 2020
1 Mos 1,26–31 Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 26. januar 2020
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43 Den blinde ved Jeriko

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 2. februar 2020
1 Mos 15,1–6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8 Abrahams tro
Mark 2,1–12 Jesus og den lamme mannen

Kyndelsmesse – Søndag 2. februar 2020
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Samefolkets dag – Torsdag 6. februar 2020
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Såmannssøndag – Søndag 9. februar 2020
Jes 55,8–13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13 Guds ord er levende
Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet

Kristi forklarelsesdag – Søndag 16. februar 2020
5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020
Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

Askeonsdag – Onsdag 26. februar 2020
Joel 2,12–13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2 Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18 Gaver, bønn og faste

1. søndag i fastetiden – Søndag 1. mars 2020
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen

3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020
1 Sam 18,6–14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28 Jesu makt over urene ånder

Maria budskapsdag – Søndag 22. mars 2020
Jes 7,10–14 Immanuels–tegnet
Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
2 Mos 12,21–28 Påskelammet
Ef 2,12–18 Kristus forener
Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

Skjærtorsdag – Torsdag 9. april 2020
2 Mos 12,1.3–8.11–14 Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30 Det siste måltid

Langfredag – Fredag 10. april 2020
Mark 14,26–15,37 Lidelsesberetningen

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 11. april / Søndag 12. april 2020
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Påskedag – Søndag 12. april 2020
Salme 118,14–24 Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9 Jesus står opp

2. påskedag – Mandag 13. april 2020
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35 Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35 Emmaus–vandrerne

2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020
Esek 34,11–16 Den gode gjeteren eller Apg 2,36–41Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25 Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

1. mai – Fredag 1. mai 2020
Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige

4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
Jes 54,7–10 Herrens fredspakt eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020
Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8 Det sanne vintre

6. søndag i påsketiden – Søndag 17. mai 2020
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15 Han hører når vi ber
Luk 18,1–8 Enken og dommeren

17. mai – Søndag 17. mai 2020
Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset (prekentekst)
Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 21. mai 2020
Salme 110,1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10 Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20 Jesus tas opp til himmelen

Søndag før pinse – Søndag 24. mai 2020
Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4,7–11 Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne

Pinseaften – Lørdag 30. mai 2020
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Pinsedag – Søndag 31. mai 2020
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden

2. pinsedag – Mandag 1. juni 2020
Joel 3,1–2 Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48 Ånden kom over alle
Joh 16,5–11 Ånden går i rette med verden

Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juni 2020
2 Mos 14,15–22 Sivsjø–underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12 Johannesdåp og dåp med Ånden

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juni 2020
Jes 25,6–9 Herrens gjestebud
Åp 19,5–9Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24 Det store gjestebudet

Sankthansdagen / Jonsok – Onsdag 24. juni 2020
Dom 13,2–7.24–25 Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40 Forbilder i tro
Luk 1,5–17 Løftet om døperens fødsel

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juni 2020
1 Mos 25,27–34 Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27 Jeg løper for å vinne (prekentekst)
Mark 10,17–27 Jesus og den rike mannen

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juli 2020
Jer 23,16–24 Dom over løgnprofetene
1 Joh 4,1–6 Prøv åndene
Matt 7,15–20 Falske profeter

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juli 2020
1 Mos 12,1–4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juli 2020
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10 Sauen og sølvmynten

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juli 2020
2 Mos 32,1–4.30–35 Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15–17 Elsk din bror og ikke verden
Matt 6,19–24 Det udelte hjertet

Olavsdagen / Olsok – Onsdag 29. juli 2020
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en fast borg
Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. august 2020
Hos 6,1–3 Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39 Han som ga sin Sønn for oss alle (prekentekst)
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. august 2020
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13 Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. august 2020
Jes 64,6b–65,2 Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4 Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39 Som en høne samler kyllingene

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. august 2020
Neh 9,19–21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr 13,5–6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. august 2020
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. september 2020
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. september 2020
Mika 6,6–8 Herren har sagt hva godhet er
Fil 1,9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft (prekentekst)
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus

Mikkelsmesse – Tirsdag 29. september 2020
2 Mos 23,20–22 Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11 De små har sine engler hos Gud

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. oktober 2020
Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde
Gal 5,16–26 Livet i Ånden
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. oktober 2020
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania

Bots- og bønnedag – Søndag 25. oktober 2020
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

Reformasjonsdagen – Lørdag 31. oktober 2020
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Minnedag – Søndag 1. november 2020
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
IJes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
IJes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

3. søndag i adventstiden – Søndag 13. desember 2020
IJes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen

4. søndag i adventstiden – Søndag 20. desember 2020
IMika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7 Gled dere i Herren
Luk 1,39–45 Maria og Elisabeth

Julaften – Torsdag 24. desember 2020
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Torsdag 24. desember / Fredag 25. desember 2020
Mika 5,1–4 Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Fredag 25. desember 2020
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Lørdag 26. desember 2020
ISalme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver

Romjulssøndag – Søndag 27. desember 2020
I2 Mos 1,15–21 Jordmødrene fryktet Gud
Apg 7,17–22 Moses var full av kraft
Luk 2,36–38 Profeten Anna fortalte om barnet

Nyttårsaften – Torsdag 31. desember 2020
IJer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

 

 

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"