Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Oversikt over kirkeårets bibeltekster

Nederst på siden kan oversikter over kommende kirkeår lastes ned.

 

Kirkeårets tekster - kirkeåret 2017-2018

Fra 1. søndag i adventstiden 2017 leser vi tekstene etter andre rekke (II).
 

Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det.


1. søndag i adventstiden – Søndag 3. desember 2017
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret

2. søndag i adventstiden – Søndag 10. desember 2017
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

3. søndag i adventstiden – Søndag 17. desember 2017
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen

4. søndag i adventstiden – Søndag 24. desember 2017
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7 Gled dere i Herren
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

Julaften – Søndag 24. desember 2017
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Søndag 24. desember / Mandag 25. desember 2017
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Mandag 25. desember 2017
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Tirsdag 26. desember 2017
Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver

Nyttårsaften – Søndag 31. desember 2017
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Mandag 1. januar 2018
Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn
Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 7. januar 2018
Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag
Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir
Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 14. januar 2018
2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født
Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium
Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Samefolkets dag – Tirsdag 6. februar 2018
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Askeonsdag – Onsdag 14. februar 2018
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

4. søndag i fastetiden – Søndag 11. mars 2018
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Skjærtorsdag – Torsdag 29. mars 2018
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Langfredag – Fredag 30. mars 2018
Joh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 31. mars 2018 / Søndag 1. april 2018
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene
og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Påskedag – Søndag 1. april 2018
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

2. påskedag – Mandag 2. april 2018
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

1. mai – Tirsdag 1. mai 2018
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre

6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai 2018
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Luk 24,46–53 Jesu avskjed

Søndag før pinse – Søndag 13. mai 2018
Sak 14,6–9 Herrens dag
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden

17. mai – Torsdag 17. mai 2018
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er

Pinseaften – Lørdag 19. mai 2018
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Pinsedag – Søndag 20. mai 2018
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

2. pinsedag – Mandag 21. mai 2018
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus

Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus (prekentekst)
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2018
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli 2018
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli 2018
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod
Mark 12,37b–44 Enkens gave

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli 2018
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Olavsdagen / Olsok – Søndag 29. juli 2015
5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli 2018
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august 2018
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august 2018
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august 2018
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober 2018
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember
/ Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile