Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kvinnedagen 8. mars

8. mars har definitivt ikke utspilt sin rolle, selv om en del hevder det. Kampen for likeverd og mot undertrykking av kvinner pågår og er nødvendig, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirken og #metoo
Hun mener det fortsatt finnes for mange eksempler på ubalanse i makt mellom menn og kvinner.

- Vi vet at seksuell trakassering skjer også i kirken. Også på dette feltet må kirken alltid og utrettelig kjempe for likeverd og mot undertrykking og stå opp for urett. I kirken har vi et særlig ansvar for å øke bevisstheten om hersketeknikker generelt i Guds navn, og spesielt om seksuell trakassering og overskridende adferd som legitimeres med skriftord og religiøs autoritet.

Det må gjøres et kontinuerlig arbeid for å kunne avsløre usunn teologi, teologi som brukes til å befeste og begrunne overgrep og maktmisbruk.

#Metoo har flerret bort forestillingene om at kvinnekamp ikke lenger er nødvendig. Derfor kommer denne kampanjen til å sette sitt preg på årets 8. marsmarkering. Det er mange sterke initiativ, ikke minst fra innvandrerkvinner, som hever sine stemmer på tross av trusler og trakassering.

Selv skal jeg markere dagen på 8.-marsgudstejeneste i Oslo domkirke, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kvinner som gjør oss klokere
Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, er med i Dagbladets oversikt "12 kvinner som gjør oss klokere" 8. mars.

Dagbladet skriver dette:
Byfuglien er en taler av nasjonalt format. Hun er lavmælt, stillferdig i stilen, men alltid sterk og gjennomtenkt. Byfuglien er en taler som samler oss – ikke bare om det samtidige, men også om en farbar kurs videre. Talene i forbindelse med 22. juli, da spesielt minnegudstjenesten i Domkirken, er blant de beste. Særlig god er også talen under den nasjonale festgudstjenesten i anledning 500-årsmarkeringen av Reformasjonen: «Jeg skammer meg ikke over evangeliet».

6 kvinner og 6 menn blant biskopene
Etter tilsettingen av Kari Veiteberg som biskop i Oslo er det for første gang like mange kvinner og menn blant Den norske kirkes 12 biskoper. Målet om kjønnsbalanse er nådd 25 år etter at Norges første kvinnelig biskop, Roemarie Köhn ble utnevnt i 1993.

Köhn ble vigslet til biskop Kristi himmelfartsdag, 20. mai 1993. På årets Kristi Himmelfartsdag 10. mai, markeres 25 års-jubileet med en jubileumsgudstjeneste i Hamar domkirke.

2017 var det første året med kvinnelige proster i alle bispedømmer. Kvinneandelen i presteskapet generelt har en liten økning de siste tre årene fra 31 til 33 %. Høyest andel har Oslo med 46 %, etterfulgt av Nidaros og Hamar med 40 %. Bispedømmene med lavest kvinneandel blant prestene er Stavanger og Bjørgvin.

I 2017 var det 44% kvinner blant søkerne til ledige prestestillinger. Kvinneandelen i tilsettinger i prestestillinger var også 44 % i 2017.

LHBT-kompetanse
Bispemøtets arbeidsgruppe for å utvikle tiltak som kan heve kompetansen på LHBT-spørsmål i Den norske kirke, leverte sin rapport i februar 2018.  

8. mars-gudstjenester
I mange menigheter markeres den internasjonale kvinnedagen i gudstjenesten. I 2018 er det ikke utarbeidet noe nytt gudstjenestemateriell, men nedenfor vises det til stoff fra tidligere år.

Ressursmaterialet til 8. mars-gudstjenestene 2017 innledet med denne betraktningen:

- Selv om Luther ikke var noen feminist, og kjønnsinkluderende språk slett ikke har gjennomsyret reformasjonen, har den likevel aksjer i likestillingskampen. Uten reformasjonen ville vi neppe vært i stand til å fremme idealet om et likeverdig og likestilt samfunn, og heller ikke greid å nå målet om en kirke hvor alle kjønn kan ha lederoppgaver. De aksjene kan vi be og takke for, og de aksjene kan vi utfordre og bygge videre på.