Kvinnedagen 8. mars

Mange steder markeres den internasjonale kvinnedagen i gudstjenesten. I 2017 er markeringen av reformasjonen et historisk og tematisk bakteppe for opplegget for 8. mars-gudstjenestene.

Ressursmaterialet til 8. mars-gudstjenestene 2017 innleder med denne betraktningen:

- Selv om Luther ikke var noen feminist, og kjønnsinkluderende språk slett ikke har gjennomsyret reformasjonen, har den likevel aksjer i likestillingskampen. Uten reformasjonen ville vi neppe vært i stand til å fremme idealet om et likeverdig og likestilt samfunn, og heller ikke greid å nå målet om en kirke hvor alle kjønn kan ha lederoppgaver. De aksjene kan vi be og takke for, og de aksjene kan vi utfordre og bygge videre på.