Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kandidatene til Kirkemøtets ledervalg

Nominasjonskomiteen som har funnet kandidater til ledervervene i de nasjonale kirkelige rådsorganene i Den norske kirke, avsluttet sitt arbeid 2. mars. - Kandidatene representerer bredden i norsk kirkeliv og Kirkemøtet gis med dette valgmuligheter, sier leder i nominasjonskomiteen Jorund Andersen.

Nominasjonskomiteen kom fram til en enstemmig innstilling. Årets Kirkemøte i Trondheim 6.-12. april skal velge medlemmer og ledere for de nasjonale kirkelige rådene (Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd) for perioden 2016-2019.
- Det har vært et krevende og spennende arbeid, men vi har funnet fram til dyktige kandidater til alle de tre rådene, sier Jorund Andersen.

Her er de nominerte lederkandidatene:


LEDERKANDIDATER TIL KIRKERÅDET

Anne Enger
Moss
Tidligere fylkesmann
Alder: 66
Sosionom-, sykepleier- og diakonutdannelse fra Det norske Diakonhjem.
Sykepleielærer ved Det norske Diakonhjem 1975-1978. Sekretariatsleder i Folkeaksjonen mot fri abort 1978-1979. Stortingsrepresentant 1985-2001. Leder i Oslo Senterparti 1980-1983, nestleder i Senterpartiet 1983-1991, leder i Senterpartiet 1991-1999. Statsråd i Kulturdepartementet og stedfortredende statsminister 1997-1999. Generalsekretær i Redningsselskapet (NSSR) 2001-2003. Fylkesmann i Østfold 2004-2015. Styreleder i Opplysningsvesenets fond 2001-2005, medlem av styret i Den norske Opera og Ballett 2001-2005, medlem av styret i Kavlifondet 2001-2005, medlem av styret i Nationaltheatret 2005- (styreleder i Nationaltheatret fra 2009), medlem av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger 2008-2013, leder av det offentlige utvalget bak Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4), styreleder Helseforetak Innlandet 2016-, medlem av kontrollutvalget for Unicef i Norge 2016-, nestleder i Borg bispedømmeråd 2016-, styreleder for Oslo Kammermusikkfestival 2016-, mentor i dannelsesprogrammet i Sparebankstiftelsen DnB 2015-2015, medlem av hovedkomiteen for Hovland-festivalen 2014-, leder av juryen for Statens byggeskikkpris 2013-.


Harald Hegstad
Oslo
Yrke: Professor i teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet
Alder: 56
Cand.theol. og praktikum ved Menighetsfakultetet 1978-1985. Ordinert til prest i Den norske kirke 1985.
Dr.theol. MF 1992. Forsker i kirkeforskning ved MF og Stiftelsen Kirkeforskning 1993-2001. Professor II MF 1997-2001. Professor i praktisk teologi ved MF 2001-2010. Professor i systematisk teologi med vekt på dogmatikk og praktisk ekklesiologi 2010-. Medlem i Holmlia menighetsråd, 1984-1993, leder 1989-1993. FAU-leder Rosenholm skole 1996-1998. Styreleder Oslo Domkirkes Guttekor 1998-2000. Medlem av Kirkerådets kirke-stat-utvalg (Bakkevig I) 1998-2002. Ansattrepresentant i styret ved MF 2002-2008. Medlem av det kirkelige demokratiutvalget (Bakkevig II) 2008-2008. Leder for Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd 2008-2011. Redaktør for Halvårsskrift for praktisk teologi 2000-2011 og for Luthersk Kirketidende siden 2008. Medlem av Oslo bispedømmeråd siden 2010, leder 2010-2015, nestleder fra 2016.


Kristin Gunleiksrud Raaum
Asker
Yrke: Generalsekretær Norske kirkeakademier
Alder: 54
Kristendomskunnskap hovedfag 1987.  
Konsulent, Næringslivets Hovedorganisasjon 1989-90, konsulent i Lærerutdanningsrådet 1991,førstekonsulent i Grunnskolerådet/Sekretariatet for Grunnskolen 1991-1992, førstekonsulent i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet  1992-1997, undervisningsinspektør Billingstad skole i Asker 1997-1999, prosjektleder trosopplæring, Asker og Bærum 2000-2003, rådgiver IKO Kirkelig pedagogisk senter 2003-2012, generalsekretær Norske kirkeakademier 2012- dd. Medlem av Kirkerådet 2009-2016 (nestleder 2012-2016). Medlem av Kirkemøtet, 2009-2019, medlem av Oslo bispedømmeråd 2009-2019. Styremedlem i Åpen folkekirke 2014- dd. Medlem i fakultetsstyret, Teologisk fakultet 2007- dd. Medlem i styret, Asker kirkeakademi 2005- dd. Medlem av Asker menighetsråd 2000-2008 (leder 2004-2008). Medlem i hovedstyret Kirkens sosialtjeneste 2000-2008. Medlem av styret i Etikk og samfunn 1992-1993.

______________________


Kandidatene til ledervervet i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke: Kjell Nordstokke og Kristine Sandmæl.

LEDERKANDIDATER TIL MELLOMKIRKELIG RÅD

Kjell Nordstokke
Oslo
Yrke: professor emeritus, pensjonist
Alder: 69
Cand.theol. 1973, dr.theol. Teologisk fakultet 1991. Ordinert prest 1973. Misjonær i Brasil for NMS 1974-1980 og Misjonsalliansen 1994-96. Leder for Kirkens U-landsinformasjon 1982-85. Knyttet til Diakonhjemmet fra 1990, som forstander 1998-2005 og professor i diakoni. Direktør for Avdelingen for misjon og utvikling i Det lutherske verdensforbund (Geneve) 2005-09. Styreleder for Kirkens Nødhjelp 2010-16. Styreleder i Sjømannskirken 2014-16. Har sittet i ulike sentralkirkelige råd og utvalg siden 1980-tallet. Medlem av Mellomkirkelig råd siden 2012 for Oslo bispedømme. Har publisert bøker og artikler om økumenikk og diakoni.


Kristine Sandmæl  
Kabelvåg
Yrke: prost
Alder: 46
Cand.theol. 1996, praktisk teologisk utdanning 1997, Det teologiske fakultet. Prost i  Lofoten prosti 2016-, sokneprest samme sted siden 1998. Tidligere prestevikar og prostiprest i Lofoten, sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk 1996-1997. Medlem Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 2012- (nestleder 2014-). Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2011- (nestleder 2013-2015). Styremedlem Norsk Kvinnelig Teologforening 2009-2015 (nestleder 2011-2015). Medlem i stiftsstyret i Presteforeningen Sør-Hålogaland 1999-2009 (nestleder 2001-2003, leder 2003-2009). Boligombud i Presteforeningen Sør-Hålogaland 1999-2003. Prosjektarbeid med Keltisk spiritualitet 2008-2009 og Hans Egede 2006-2008 ("Fra opprører til apostel"). Leder for lokalkomiteen for hovedarrangementet ved 200-årsjubileet for Hålogaland bispedømme i 2004.

______________________


LEDERKANDIDAT TIL SAMISK KIRKERÅD

Sara Ellen Anne Eira
Kautokeino
Alder: 40
Yrke: Lærer ved samisk videregående skole og ved reindriftsskole.
13 års erfaring fra NRK Sapmi som journalist og redaksjonssjef. Tidligere leder for lokallaget i NRKs  journalistlag og medlem av NRKs journalistlags landsstyre. Tidligere leder for Samisk journalistforbund.
Medlem av Kautokeino menighets trosopplæringsutvalg.  
Medlem av hovedstyret i Kautokeino idrettslag.

 

 

På Kirkemøtet 2015 ble disse valgt inn i nominasjonskomiteen for forberedelse av valg av medlemmer i de nasjonale kirkelige rådene - og rådsledere - for perioden 2016-2019:
Jorund Andersen, prest i Oslo, (komiteens leder),
Nils-Tore Andersen, pensjonist og tidligere kirkerådsleder (Borg),
Arnstein Bleiktvedt, teologistudent (Tunsberg),
Tanja Nyjordet, daglig leder i kirkelig fellesråd (Sør-Hålogaland)
og Tone Synnøve Øygard Steinkopf, kantor (Bjørgvin)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"