Kirkearkitektur

Kirkebygningene har betydd mye for arkitekturhistorien både i Norge og resten av Europa.

I Norge har kirkene hatt en ekstra viktig rolle, siden vi ikke har hatt mange adelige og rike familier som har bygget slott, borger og andre storslåtte bygninger.

Det er ca 1620 kirker i Norge. Mange av disse ligger flott plassert ved fjorder, ved kysten eller på høyder. Kristendommen fikk for alvor fotfeste i Norge på 1000-tallet, og noen av de eldste bevarte kirkene våre ble bygget allerede rundt 1100-tallet. Vi har både stein- og trekirker fra denne tida.

Kirkene kan likne på hverandre, men alle er litt forskjellige og tilpasset stedet og tida de er bygget i. Et eksempel på en slik tilpasning er at det ble innført kirkebenker og gallerier i kirkerommene etter at kirken ble luthersk og prestens preken ble det viktigste i gudstjenesten. I dag er benkene ofte erstattet med stoler for at det skal være mulig å møblere kirkerommet på forskjellige måter.

De fleste eldre kirkene er det vi kaller langkirker. Det betyr at kirkerommet har en lang akse i midten som går opp til alteret. Men det er også mange eksempler på at rommet er bygget på andre måter. Det finnes åttekantete kirker, runde kirker, korskirker og kirker som har form som en Y.

Kirkene som er bygget de siste hundre årene, har ofte svært forskjellig plan og form i forhold til kirkene fra tidligere tider. Rundt 1900 skjedde det et brudd i måten arkitektene planla bygninger på. Bygningen skulle ha en form som viste hvilken funksjon den rommet. Sammen med nye tanker omkring hva kirkebygget er og skulle være, har dette gitt flere nye former for kirkebygg.

Dette ser vi tydelig på såkalte «arbeidskirker». Det nye på 1960- og 1970-tallet var at kirken skulle ha flere rom og kontorer knyttet til kirkerommet, slik at forskjellige aktiviteter kunne få plass i bygningen. Det ble ofte like viktig at kirkerommet var praktisk å bruke som at det var et hellig sted. Mange opplever de gamle kirkenes kirkerom som hellige rom – mens de ikke kanskje ikke har opplevd «arbeidskirkene» helt på samme måte.

Kirkene som bygges i dag, har også rom for mange aktiviteter, slik som «arbeidskirkene». Men nå blir det lagt sterkere vekt på at kirkerommet skal være et annerledes rom, et sakralt rom. Sakralt er et annet ord for hellig.