Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Abort

Spørsmålet om provosert abort rommer ofte etiske dilemma knyttet til smertelige valg i en vanskelig livssituasjon. Enkle svar finnes sjelden.

I et lengre tidsperspektiv har kirkens tilnærming til lovgivning, sosiale sammenhenger og språkbruk endret seg.

Når det gjelder de grunnleggende spørsmålene om når menneskelig liv begynner og hva som konstituerer menneskets verd, er Den norske kirke imidlertid klar på at livet og menneskeverdet begynner ved unnfangelsen. Mennesket er skapt i Guds bilde. Som Guds skapning står mennesket i relasjon til Gud, uavhengig av stadium i livsprosessen, funksjonsevne og utrustning. Også det ufødte livet har derfor krav på vern og beskyttelse. Dette er kirkens grunnleggende holdning.

Samtidig har spørsmålet om hvorvidt det er riktig å sette likhetstegn mellom et få uker gammelt embryo og et foster på grensen til levedyktighet, vært diskutert og nyansert i kirkens arbeid med disse spørsmålene. Det har også vært framholdt at det i siste instans er den gravide kvinnen som er fosterets nærmeste og mest naturlige forsvarer.

Med utgangspunkt i dette og ut fra en diakonal forståelse, er kirken opptatt av at samfunnet må bidra til å forebygge uønskede svangerskap og gi god rådgivning og betingelsesløs støtte og omsorg når abort overveies. Det er også nødvendig med gode støtteordninger til dem som i en vanskelig situasjon, likevel velger å bære fram barnet. Familier som venter funksjonshemmede barn, må gis trygghet for at samfunnet vil stille opp for dem.

Ønsker du veiledning eller noen å snakke med om abort, ta kontakt med:
- diakon eller prest i din lokale menighet
- Amathea - veiledningstjeneste for gravide
- nærmeste familievernkontor

De nyeste uttalelsene fra Den norske kirke med særlig relevans for abortspørsmålet gjelder bioteknologiske problemstillinger og spørsmål om sortering av menneskelig liv. Kirkens grunnleggende holdning avspeiles også i disse uttalelsene.