Et spørsmål om liv og død

Den norske kirke har ved flere anledninger tatt opp eutanasi (aktiv dødshjelp, barmhjertighetsdrap) som tema.

Det mest omfattende arbeidet med temaet skjedde i 1998 i etterkant av rettssaken mot legen Christian Borch Sandsdalen som aktivt hadde bidratt til å avslutte en pasients liv, og et forslag i Stortinget fra representanten Fridtjof Frank Gundersen om å utrede en endring av straffelovens bestemmelser om aktiv dødshjelp.