Dåpsløftet - mobilisering til dåp

Det pågår en samtale om dåp i Den norske kirke. Antallet dåp har vært nedadgående i en årrekke. I kirken arbeides det både lokalt og nasjonalt med å møte denne situasjonen på en god måte

Mobiliseringen har fått overskriften «Dåpsløftet» og består av følgende elementer:

  • Kunnskapsinnhenting: Analyse av kirkelig statistikk og en foreldreundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI.
  • Internt kommunikasjons - og motivasjonsarbeid for medarbeidere i Den norske kirke: Publikasjoner og foredrag
  • Ressurser for menighetenes arbeid med dåpsfasen. Om dåpens innhold, administrative tiltak og ressurser for kommunikasjonsarbeidet.
  • Nasjonale kommunikasjonstiltak rettet mot potensielle dåpsforeldre: Annonser i sosiale medier, i Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og BAM gravid.

Magasinet Dåpsløftet - inspirasjon til arbeidet med dåp
Med magasinet Dåpsløftet ønsker Kirkerådet å bidra til den store dåpssamtalen i Den norske kirke. Magasinet er sendt til alle menighetskontor og fellesråd. 

Det er mange grunner til å velge dåp, og kirken må holde fram og anerkjenne folks gode grunner. I Dåpsløftet er det flere artikler som tar dette fram. Ønsket er at magasinet skal være til inspirasjon til deg som jobber med dåp i kirken, enten oppgaven er å ta imot påmeldinger, gjennomføre dåpssamtaler, døpe, undervise konfirmanter eller annet trosopplæringsarbeid. Vi står sammen om dåpsløftet!