Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet 06.04.2016 - 12.04.2016 Trondheim

Kirkemøtet 2016 ble holdt i Trondheim 6.-12. april. Møtets hovedtema var "Gå og fortell".


Saksliste


KM 01/16 Innstilling fra protokollkomiteen

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 02/16 Valg og oppnevninger
1. Valg av dirigentskap for møtet
2. Valg av tellekorps
3. Valg av protokollkomité for perioden 2016 – 2020
4. Valg av valgkomité for perioden 2016 – 2020
5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
- Komitefordelingen
6. Valg av komitéledere for møtet
7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder
- Presentasjon av lederkandidater
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer

8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder
- Presentasjon av lederkandidater
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer

9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
- Presentasjon av lederkandidat
- Presentasjon av kandidater til rådsmedlemmer


KM 03/16 Orienteringssaker
1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2015
2. Årsrapport fra de sentralkirkelige råd 2015
3. Protokoll fra Bispemøtet 2015
4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2015
5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2015
6. Evaluering kirkevalget 2015
7. Reformasjonsmarkeringer 2017
8. Den norske kirke i tall 2014
9. Arbeidsgiveransvaret i det nye rettssubjektet – en veiledning til sakene KM 4/16, 7/16, 10/16 og 19/16.

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk
Vedlegg:
Aktuelle regelverk

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement
Vedlegg:
Høringssvar

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 06/16 Reglement for Bispemøtet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 07/16 Den norske kirkes klagenemnd – opprettelsen av et særskilt klageorgan i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning
Vedlegg:
Hoveddokumentet med oppsummering av høringen og Kirkerådets kommentarer
Høringsnotatet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 09/16 Læreorgan for Den norske kirke

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 10/16 Innmelding i arbeidsgjevarorganisasjon

Kyrkjemøtekomiteens merknader og Kyrkjemøtet sitt vedtak 


KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter
Vedlegg:
Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap
Vedlegg:
Reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 13/16 Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden
Vedlegg:
Gjeldende regler

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 


KM 14/16 Etablering av et nytt kontrollorgan for Kirkemøtet

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 15/16 Religionsmøte og dialog
Vedlegg:
Religionsmøte ved kirkelige handlinger. En veiledning fra Bispemøtet (februar 2016)

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
 

KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon
Vedlegg:
Utkast til høringssvar
«The Church – Towards a Common Vision»
«Kirken – på vei mot en felles visjon»

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par
Vedlegg: 
Bispemøtets utredning SAMMEN Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Bispemøtets uttalelse BM 16/13 Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 18/16 Kirkemøtets fordeling av midler for 2017
Vedlegg:
Prop 1 S Dnk statsbudsjettet 2016

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 19/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak


KM 20/16 Forskrift om elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kirkerådet Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51 / 40 23 32 57

Kirkemøtet 2020: 22. – 27. april - Trondheim
Kirkemøtet 2021: 14. – 19. april - Trondheim
Kirkemøtet 2022: 20. – 25. april
Kirkemøtet 2023: 19. – 24. april
Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"