Lover og regler

De fleste av lenkene under går direkte til www.lovdata.no Tallene i parantes viser til innholdsoversikten i trykket utgave av Lovsamling for Den norske kirke (utgitt av Kirkerådet)

Lover

Gravferdsloven

Tjenesteordninger

Tilsettinger og utnevninger

Valgregler

Virksomhetsregler for de kirkelige rådene

Regler mv. for møter, råd og utvalg

Bestemmelser vedr. kirken, kirkelig inventar og utstyr

Bestemmelser vedr. økonomi, regnskap, tilskuddsordninger m.v.

Andre bestemmelser

Bestemmelser vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke)