Samisk ungdomsutvalg for Den norske kirke

Samisk ungdomsutvalg jobber med saker som gjelder og berører samisk ungdom i Den norske kirke.

 Samisk ungdomsutvalg (SUNG) ble opprettet av Samisk kirkeråd i 2016. Opprettelsen var en oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv. Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke er viktig, ikke minst for å oppfylle mål om aktiv ungdomsdeltakelse og representasjon i samisk kirkeliv.    

Formålet til Samisk ungdomsutvalg, er at utvalget først og fremst skal jobbe med saker som gjelder og berører samisk ungdom og annen urfolksungdom i Den norske kirke. Det innebærer blant annet oppfølging av relevante saker fra Ungdommenes kirkemøte. 

SUNG består av inntil sju representanter: En valgt representant fra hvert av følgende bispedømmer: Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Oslo. Representantene blir valgt for to år av Ungdomstinget i hvert bispedømme. To representanter oppnevnt av Samisk kirkeråds administrasjon. Representantene fra Samisk kirkeråds administrasjon skal fungere som utjevningsmandat for å sikre spredning på kjønn, alder, geografisk tilhørighet og språkområdetilhørighet, samt bredde i teologisk ståsted. Sametinget inviteres til å utnevne en ungdomsrepresentant. 

SUNG bør ha representasjon fra nord- sør- og lulesamisk språkområde. Det skal etterstrebes en jevn fordeling i kjønn, alder og teologisk ståsted. Minst halvparten av delegatene i SUNG skal være samer etter kriterier for Sametingets valgmanntall. Representantene bør være mellom 18 og 30 år. 

SUNG er organisert som rådgivende organ for Samisk kirkeråd, Kirkerådet og for Mellomkirkelig råd i spørsmål om urfolksungdom. SUNGs medlemmer deltar på Ungdommenes kirkemøte og samarbeider med UFUNG i saker om spørsmål som er aktuelle for samisk ungdom. SUNG bidrar i et eventuelt arbeid med en kirkelig fagdag/samling for samer i aldersgruppen 18-30 år.  

SUNG består i dag av følgende medlemmer:

- Kristoffer Strand, Samisk Kirkeråd, leder

- Anna Malene Jønsson, Nidaros, nestleder

- Rebecca Rasmus Utsi, Nord-Hålogaland

- Maren Tangen, Oslo

- Ida Kassandra Sørli Renander, Sametinget

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"