Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Video frå arrangement i Reformasjonsbyen Bergen

Festgudstenesta søndag og ein del konferansar og møte vart overført direkte på nettet. Her kan du sjå det meste av dette i opptak.

Tirsdag 7. mars kl. 19.00: Reformasjonen - ei vellukka eksportvare?

For 500 år sidan opponerte Martin Luther mot det presteskapet i Tyskland. Bibelen skulle vere tilgjengeleg for alle. Reformasjonen og den protestantiske arven prega også Hans Nielsen Hauge sitt arbeid i Noreg 250 år seinare. Også han var i opposisjon til presteskapet si definisjonsmakt, og hadde eit kall om å styrke menigmann gjennom åndeleg, sosial og økonomisk myndiggjering. Historikarar har vist korleis denne tenkinga om likskap var med på å forme det norske velferdssamfunnet – hva kan norske misjons- og bistandsarbeidarar lære av dette i dag? 

Robert Woodberry (Institute for Studies of Religion, Baylor University, USA) har gjort revolusjonerande funn om korleis dette også har prega andre samfunn i verda. Denne kvelden møter han Heidi Westborg Steel (generalsekretær HimalPartner), Magne Supphellen (professor i merkevarebygging, NHH og NLA Høgskolen), Kjell Nordstokke (professor emeritus ved Diakonhjemmet) og Oddvar Johan Jensen (professor i kyrkje- og teologihistorie, NLA Høgskolen) til samtale. Asbjørn Kristoffersen leier samtalen.

 Reformasjonen – ein føresetnad for demokrati og velferd?

Reformasjonen si betydning for samfunnsutviklinga i Norge og andre deler av verda blir gjenstand for kritisk diskusjon på heildagsseminar i Universitetsaulaen. 
Moderator for seminaret er historieprofessor Jan Heiret.
Deltakarar: Robert Woodberry, Gunnar Winsnes Knutsen, Einar Thomassen, Nils Ivar Agøy, Christian Anton Smedshaug, Oddvar Johan Jensen, Jan Heiret, Istvan Keul, Nils Gilje, Stein Kuhnle, Lisbeth Mikaelsson.

 

 

 Conversation (in english) with Prof. Dr. Andrew Spicer (Oxford), Associate Professor Henning Laugerud (University of Bergen) and Henrik von Achen (Bergen University Museum). Moderator: Jan H. Landro.

Opptak frå lørdag 3. mars og søndag 4. mars

Folkemøte/debatt: Verdier og kulturarv under press - opptak

Luthersamtalen lørdag frå Universitetet i Bergen - opptak 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30