Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Verneombod i Bjørgvin bispedøme

Verneombodet si rolle er å ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombod skal likevel vise varsemd når dei trer inn på arbeidskollegaen sine vegne om dei har utfordringar i arbeidsmiljøet. Alle problem bør fyrst søkjast løyst av den som best kjenner det, for eksempel ved at den einskilde tek opp saka med sin nærmaste overordna. Dersom saka ikkje vert løyst, er det naturlig at verneombodet vert kontakta.

Oppdagar du forhold som kan medføre ulykke- eller helsefare, skal du straks varsle leiar og dei som er utsett for fare.

Verneombod i Bjørgvin bispedøme er:

Hovudverneombod, Magnar Haaland, tlf. 415 46 366  Epost

Nordfjord prosti, Tore Myklebust, tlf. 456 01 260 Epost

Sunnfjord prosti, Rigmor Frøyen, tlf. 489 57 436 Epost

Sogn prosti, Kjell Olav Norheim, tlf. 482 43 056 Epost

Nordhordland prosti, Torbjørn Åmli, tlf. 472 34 796 Epost

Åsane prosti, Tor Martin Koppang, tlf. 932 60 355 Epost

Domprostiet, Gunnar Kolaas, tlf. 472 97 394 Epost

Bergensdalen prosti, Bjørn Moe , tlf. 928 22 413 Epost

Fana prosti, Maren Flotve Tischendorf , tlf. 938 90 490 Epost

Vesthordland prosti, Bjarte Nese, tlf. 55 09 74 52 Epost

Hardanger og Voss prosti, Frode Kvamsøe, tlf. 901 96 514 Epost

Sunnhordland prosti, Marit Isaksen Espedalen, tlf. 958 28 337 Epost

Bispedømekontoret, Sverre Johan Nærheim, tlf. 934 89 526 Epost


Vararepresentantar for kvarandre er:

Nordfjord - Sunnfjord
Sogn - Hardanger og Voss
Nordhordland - Åsane
Domprostiet - Vesthordland og Bergensdalen
Sunnhordland - Fana

Vara for hovudverneombod er Marit Isaksen Espedalen (verneombod for Sunnhordland).

For meir informasjon om vernetenesta, sjå handbok for HMT på Kyrkjebakken.