Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Møre annerledeslandet i kirkeoppslutning

Møre er annerledeslandet i Norge når det gjelder befolkningens oppslutning om de kirkelige ritualene dåp og konfirmasjon. Mens det nasjonale snittet nå daler mot 50 prosent, ligger oppslutningen i Møre på over 70 prosent for dåp og 76 prosent for konfirmasjon.

I en tid hvor kun halvparten av fødte blir døpt (på nasjonalt plan), skiller altså Møre seg ut med markant høyere oppslutning. De samme tendensene gjør seg gjeldende f.eks. ved konfirmasjon. Kirkelige statistikker for 2017 viser at Møre ligger øverst når det gjelder oppslutning om dåp og konfirmasjon og har den nest høyeste gudstjenestedeltakelsen i landet.

I 2017 ble 53,1 prosent av barn født i Norge døpt. Lavest andel er det i Oslo, med knappe 31 prosent. Til sammenligning var delen døpte av fødte i 2001 81,4 prosent på landsplan.

Tall og tendenser fra Den norske kirkes årsrapportering for 2017 viser at om ikke trenden snur vil om få år under halvparten av de som blir født i Norge bli døpt.

I følge et NTB-intervju mener kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at de markante endringene på landsplan ikke i første rekke skyldes endret befolkningssammensetning, men først og fremst at kirkemedlemmer lar være å døpe barna sine. Den dalende oppslutningen om kirkelige riter er tema på Kirkemøtet, som avsluttes i Trondheim 16. april.

 

Møre annerledes
Møre skiller seg ut i statistikken. Ved siden av høye dåps- og konfirmasjonstall i den totale befolkningen, viser tallene at andelen døpte blant barn av kirkemedlemmer i Møre i 2017 var på 85,6 prosent. På landsplan var den 75,3 prosent. Oppslutningen om konfirmasjon blant 15-åringer som er medlemmer i Den norske kirke var i Møre på hele 97 prosent i 2017 (økning fra 91% i 2016), mens landssnittet ligger på vel 83 prosent.

Gudstjenestebesøket i Møre er det nest høyeste i landet målt i antall deltakere pr. gudstjeneste, selv om det også her går litt ned. I Møre deltar i snitt i 99 personer på gudstjenester, mens på landsplan er tallet 89. Tallet på kirkelige vigsler og kirkelige gravferder holder seg også stabilt i Møre.

71 prosent av befolkningen i Norge er nå medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke. Her er tallet for Møre 78 prosent.

 

- Gledelig
– Jeg er enig at Møre på mange måter er annerledes enn trenden for landet totalt. Her ser vi jo gledelige tall. Tallene viser at av sju kommuner på Søre Sunnmøre er det fra 2016 til 2017 en økning i dåp i fem av kommunene. I store kommuner som Volda og Ørsta var det økning i dåpstallene, påpeker prosten i Søre Sunnmøre, Ingeborg Matre (bildet). I Ørsta ble det i 2016 døpt 84 barn, i 2017 er tallet 93. I Volda er dåpstallene for 2016 og 2017 helt like; 69 barn ble døpt. – Men siden fødselstallene er gått ned er dåpsprosenten gått opp. Dette er gledelige tall. Mange velger dåp, understreker prosten.

– Vi har nok fortsatt ikke alle svarene på hvorfor dåpstallene totalt for landet går nedover. Jeg tror forklaringen er sammensatt; både at en del ikke velger å bringe sine barn til dåpen, men også endringer i befolkningen, sier Matre.

De høye tallene i Møre skyldes flere forhold, tror prost Matre. – Tradisjon er én grunn. De siste årene har dåp også vært et sentralt tema i det lokalkirkelige arbeidet: På vår prostidag i 2016 satte vi fokus på at det på landsplan var synkende dåpstall, og forsøkte å realitetsorientere oss selv. Vi har forsøkt å ha en bevisstgjøring blant alle oss medarbeidere om legge forholdene best mulig til rette for dåp i alle gudstjenester, gjør det enkelt for folk å melde dåp, etc. Dåp i en gudstjeneste er aldri et «problem», men noe vi ønsker, understreker hun.

– Dåp er et felles ansvar for alle i menigheten og i tilretteleggingen er alle kirkelige medarbeidere viktig. Prestene her er dyktige i møter med mennesker, inngir tillit, viser at de er bevisste og ønsker å inkludere, sier prost Ingeborg Matre i Søre Sunnmøre.

 

- Konfirmasjonstida viktig
Prosten i Indre Nordmøre, Leif Endre Grutle (bildet), peker på at det i prostiet er arbeidet bevisst med konfirmasjonstida i flere sogn: – Spesielt av prester som har satset mye og gjort mer enn man kan forvente for å fylle konfirmasjonstida med sakssvarende innhold og bygge gode og ekte relasjoner til ungdommene, sier Grutle. – Der dette skjer ser vi en merkbar økning i konfirmasjonsdeltakelsen – både når det gjelder antall og engasjement.

 – Når det gjelder antall dåp, så flyter nok Møre fortsatt på å være et område der tradisjoner står sterkt og der befolkningen fremdeles er ganske homogen. Dessuten er det en tendens til lokalpatriotisme som får unge foreldre til å komme hjem og døpe ungene sine, gjerne i samme kirke hvor de selv ble døpt. Der konfirmantarbeidet har godt rykte begynner også dåp av konfirmanter å øke, forteller Grutle.

  

 

 

Årsrapport for kyrkja i Møre: Fleire til trusopplæring - færre til gudsteneste

Negative tall gir offensiv kirke

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes