Visitas i Ørsta

I mars var biskop Ingeborg Midttømme på visitas i Ørsta. Eit mangfaldig program og stor oppslutnad prega visitasen.

 Biskopen kunne etter besøk i Bjørke kyrkje i Storfjorden sokn, konkludere med at første runde av visitasreisene hennar i Møre bispedøme var fullført. For denne kyrkja var den einaste som ho ikkje hadde besøkt. Den fargerike perla inst i fjorden tok godt imot, og folket som møtte fram helsa varmt velkommen!

 

 

Eit mangfaldig program blei avslutta med visitasgudsteneste i Ørsta kyrkje 19. mars. Sjå frå visitasen si biletbok på Møre bispedøme sine facebook-sider.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes