Diakoni

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Diakoni er evangeliet i handling, uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd.

Alle blir utfordra til eit kvardagsliv i teneste. Diakonien er grunntonen i alt som skjer i kyrkjelyden, og blir konkretisert i eigne tiltak. Diakonien har eit spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Det grunnleggjande er gjensidig teneste og vørdnad for kvarandre.

Diakonirådgjevaren i Møre bispedøme søkjer å rådgje og samhandle med diakonitenestene i kyrkjelydane om sentrale oppgåver som m.a.:

Sjelesorg     ●    Sorg og krisearbeid     ●    Skaparverket     ●    Internasjonal rettferd

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes