Dele evangeliet i ord og handling, lokalt og globalt

Kyrkja har mange oppåver, men berre eitt oppdrag, - misjon! Misjon handlar om om dele evangeliet i ord og i handling - der vi er og vidare utover. Gud gir - vi deler!

Misjon er ein dimensjon i all verksemd i kyrkja i Møre. Misjon er ikkje berre noko som nokon i kyrkja gjer, men noko kyrkja er! Å vere kyrkje er å fortelje evangeliet om Jesu nærvær  - gjennom handling og gjennom ord.

Ofte tenkjer vi at misjon handlar om noko ”der ute” – og mange blir sendt ut. Men misjon handlar også om her vi er; å sjå menneske i kvardagen og dele Jesus i ord og handling. Gjennom ein enkel samtale. Over ein kopp kaffi.

Misjon handlar også om korleis vi som lokal kyrkje er sendt til nærmiljøet. Alle truande har del i same misjonsoppdraget. Slik Far har sendt meg, sender eg dykk  Joh. 20:21

Kyrkje utan misjon er som eit hus utan vindu; det manglar utsyn og det kjem ikkje lys inn.

Kyrkja er til ved misjon - som eld er til ved å brenne. Ei kyrkje utan misjonsoppdrag sluttar å vere kyrkje.

 

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes