Vennskapsbispedøme Ungarn Nord

Møre bispedøme sin venskapsavtale med Nordre bispedømme i Ungarn går tilbake til 2001. Sidan har det vore utvekslingar av forskjellig art mellom dei to bispedøma - som har ført til gjensidig læring, inspirasjon og utvikling av band på tvers av geografi og kultur.

Bildet: Biskop Tamás Fabiny ved Nordre bispedømme, Ungarn, og biskop Ingeborg Midttømme.

Kontakten mellom dei to bispedøma har mellom anna resultert i drøftingar og erfaringar kring luthersk identitet, flyktningeutfordringar og naudhjelpsarbeid, diakoni m.m. Hausten 2015 la prostemøtet i Møre ei studiereise til Nordre bispedømme i Ungarn.

Den evangelisk-lutherske kyrkja i Ungarn

Den evangelisk-lutherske kyrkja i Ungarn på Facebook

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes