Høyringssvar frå Møre biskop

 

2017:

Høringssvar - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett

Høyringssvar - Ny lov om trus- og livssynssamfunn

Høringssvar – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

 

2016:

Høyringssvar - Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par2016:

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes