Lenker

Church of Norway

Finn kyrkja di

Kirkens Bymisjon Møre

Døves menighet i Møre

Menighet og misjon

Trusopplæringsreform

Retreatstad Åkerlehaugen 

Partnarbispedøme Newcastle

Partnarbispedøme Nordungarn

Bønekalender Møre bispedøme (NN)

Bønnekalender Møre bispedømme (BM) 

På vei mot ny kirkeordning

Høyringssvar frå Møre bispedømeråd

Kirkens Nødhjelp

Kirkens SOS

Samisk kyrkjeliv

Reformasjon i Møre 1517 - 2017

 

Veiledningshefte mistanke om seksuelle overgrep

Beredskapsplan for varsling og handtering av seksuelle overgrep i Møre bispedøme

Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes