Trusopplæring i Ulstein kyrkje

Vi er døypte til den kristne trua, og gjennom trusoplæringstilbod får born og voksne bli kjent med trua.

Trua vi er døypte til veks saman med oss. Gjennom ulike trusopplæringstilbod, og saman med foreldre og faddarar, hjelper vi borna til å oppdage, erfare og utvikle trua si.

Trusopplæringa i Ulstein skjer på forskjellige måtar, i forskjellige aldersgrupper, til ulike tider gjennom året. Invitasjon kjem i posten til alle døypte, og påmelding gjerast via nettsidene våre.