Barn og unge

I Meland kyrkje har vi eit breitt arbeid for barn og unge.

Vi har fleire forskjellige tilbod som går kontinuerlig for forskjellige aldersgrupper.

I lenkjene under finn du informasjon om tid og stad, og kontaktinformasjon til leiarar. Under lenkja Størst av alt finn du informasjon om trusopplæringstiltak som Lys vaken, 4-årsbok og liknande.