Den gode hyrding (B5)

Ein laurdag på hausten, dagen før søndagsskulens dag, samlast barna i kyrkja for å syngje, be og høyre om Jesus som hyrding. Barna får vete meir om søndagsskulen og søndagsskulens dag, og vert førebudd på gudstenesta dagen etter.

Denne samlinga er på hausten, i august eller september. Følgj med på kalenderen på nettsida eller i kyrkjebladet for meir informasjon. Elles vert alle som er medlemmar i kyrkja og tilhørige invitert per brev. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no