Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådet 7.-9. desember 2016

Kirkerådets møte 7.-9. desember 2016 ble holdt i Stavanger, på Clarion Hotel, Arne Retterdals gate 14.

 

  • Leders tale
    v/ leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum


Saksdokumentene til møtet


KR 55/16 Orienteringssaker  
55/16.1 Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)
55/16.2 Høringssvar til forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen
55/16.3 Høyring - forskrift til fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge
55/16.4 Høring - Endring i Utlendingsforskriften § 18-14 - vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

KR 56/16 Referatsaker 
Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 30.09.16
Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 4.-5. oktober 2016
Protokoll fra Bispemøtet  oktober 2016
Protokoll fra møte i Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) 17. og 18. november

KR 57/16 Tilsetting av biskop i Stavanger bispedømme
Vedlegg: Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper
Vedlegg: Kandidatenes selvpresentasjoner

KR 58/16 Oppnevning av styre for Tilleggsgavefondet
Vedlegg: Statutter for Tilleggsgavefondet

KR 59/16 Høring - Ordning for utpeking av biskoper
Vedlegg: Ordning for utpeking av biskoper (Høringsnotat pr. 21. november 2016)

KR 60/16 Årsplan 2017 for dei sentralkyrkjelege råda
Vedlegg: Årsplan for dei sentralkyrkjelege råd 2017
Vedlegg: Visjonsdokument for Den norske kirke 2015-2018
Vedlegg: Resultatmål

KR 61/16 Budsjett 2017 for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd
Vedlegg: Statsbudsjettet 2017 - Programkategori 08.40 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

KR 62/16 Statsbudsjettet 2018 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 63/16 Kontrollutvalg og etablering av internrevisjon 2017
Vedlegg: Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg

KR 64/16 Val av revisor
Vedlegg: Avtale med Ernst & Young AS

KR 65/16 Forsøksordning med felles menighetsråd for flere sokn
Vedlegg: Oversikt over forsøksordninger

KR 66/16 Vigsel og forbønnsliturgi 2017
Vedlegg: Vigselsliturgien 2017 - bokmål
Vedlegg: Høringssammendrag om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par (KR sak 40/16)
Vedlegg: Vigselsliturgiene 2003 og 2017

KR 67/16 Sluttrapport Skaperverk og bærekraft
Vedlegg: Rapporten

KR 68/16 Samvirke mellom Den norske kirke og barne- og ungdomsorganisasjonene
Vedlegg: Brev fra generalsekretær i Norges KFUM-KFUK
Vedlegg: Artikkel "Ny ryddighet og entusiasme"

KR 69/16 Oppnevning av medlemmer til KAs landsråd
Vedlegg: Valgregler til KAs landsråd

KR 70/16 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden
Vedlegg: Kirkemøtets forretningsorden

KR 71/16 Endring av menighetsgrenser og menighetsnavn i Døvekirken

KR 72/16 Kirkemøtets fordeling av midler for 2018 og orientering om budsjett for 2017

KR 73/16 Forslag til medlemmer av styret for Opplysningsvesenets fond 2017-2020

KR 74/16 Oppnevning til styret i Norges Kristne Råd 2017-2019

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00
Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"