Samisk konfirmantleir 2017

Samisk konfirmantleir arrangeres 23-26 mars 2017, og vil ha plass for 30 deltakere. Denne gang skal det arrangeres i Nord-Troms. Storfjord kommune og Borgen leirsted er stedet, og der skal ungdommene få møte både lokal samisk kultur og tradisjon, samt bli kjent med området de er i gjennom møte med samisk kunst, musikk, salmesang og møte med mennesker fra området som kan formidle fortellinger fra Storfjord.

Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Norge. Det gir alle en mulighet til å delta på en landsdekkende leir sammen med andre samiske kristne ungdommer. Hovedtema for konfirmantleiren  er «Nestekjærlighet og solidaritet». Et eksempel på samisk innhold er at konfirmantene deltar i å utforme en flerspråklig samisk gudstjeneste. Det bidrar til å skape rom for at ungdom fra ulike samiske språkgrupper fra hele landet blir kjent med hverandre. Konfirmantene oppmuntres til å bruke samisk både som samtalespråk for de som snakker samisk, og som salmespråk for alle, på både nord-, sør- og lulesamisk.  Det arbeides med stedsidentitet, og verdier knyttet til det å ha en samisk kristen identitet. Konfirmantene lærer mer om samisk kirkeliv generelt og om samisk kristendom slik den har utviklet seg i ulike geografiske områder.

Ønske om plass på leir meldes til deres lokalmenighet, som samlet søker om plass til konfirmanter. Frist for menighetene å melde inn dette, er 12 februar.

Dersom du er foresatt og du ønsker kontakt med Samisk kirkeråd i tilknytning til dette, så ber vi deg sende epost ttil ms854@kirken.no.

Menigheter melder på deltakere her.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no