Oslo bispedømme

Velkommen til Oslo bispedømme

Oslo bispedømme omfatter kirkene i Bærum, Asker, Døveprostiet, feltprestkorpset og Oslo. Savner du informasjon om noe på nettsidene? Ta gjerne kontakt ved å sende en epost til mf527@kirken.no.


Sitat

«Mer himmel på jord. Med Jesus Kristus i sentrum skal kirken i Oslo bispedømme være levende, nær og tilgjengelig.»

Visjon for Oslo bispedømme