Oslo bispedømme

Velkommen til Oslo bispedømme

Oslo bispedømme omfatter kirkene i Bærum, Asker, Døvekirken, feltprestkorpset og Oslo. Dette er bispedømmets nye nettsider og det som mangler av dokumenter kommer på fortløpende. Savner du noe umiddelbart send en henvendelse til kommunikasjonsrådgiver Miriam S. Follesø, mf527@kirken.no.


Sitat

«Mer himmel på jord. Med Jesus Kristus i sentrum skal kirken i Oslo bispedømme være levende, nær og tilgjengelig.»

Visjon for Oslo bispedømme